Module werkbonapp

Via de werkbonapp kunnen monteurs hun werkbonnen invullen. Denk hierbij aan het noteren van materiaal, uitgevoerde werkzaamheden, uren. Daarnaast kunnen zij digitaal hun controlelijsten invullen.

Dankzij de werkbonapp ontstaat er meer communicatie tussen kantoor en de monteur. Foto’s en plattegronden kunnen eenvoudig toegevoegd worden aan de werkbon. Op deze manier beschikt kantoor over dezelfde informatie als de monteur én andersom.

Lees meer over de verschillende mogelijkheden waarmee u de monteur kunt faciliteren.

  • De mogelijkheid om werkbonnen in te vullen
  • Bestanden eenvoudig delen via de werkbon
  • Automatisch ook de licentie voor de digitale dagstaat