Welkom bij Portus Software

Werkbonnen
Uw digitale werkbonnen eenvoudig en overzichtelijk inplannen, monteurs zien de digitale werkbon op hun app en kunnen informatie toevoegen aan de werkbon.

Urenregistratie
Doordat alle uren op de werkbon worden vermeld, kunnen alle uren van de monteurs worden bijgehouden en verwerkt in het personeelsdossier.

Planbord
Op het planbord wordt duidelijk welke werkbonnen bij iedere monteur staan ingepland. Op het planbord kan elke werkbon worden geopend en kan informatie worden toegevoegd.

Controlelijsten
Aan de werkbonnen kunnen controlelijsten worden toegevoegd. Deze controlelijsten kunnen door de monteur via hun smartphone worden ingevuld. Vervolgens kunnen ze aan het online dossier worden toegevoegd.

Online dossier
In het online dossier kunnen alle controlelijsten, certificaten en onderhoudsrapporten van panden worden toegevoegd. Hierdoor kunt u een extra service bieden aan de klant.

Digitale buitendienst, digitaal logboek, checklist app, planning software, project software, buitendienst software

Ondersteuning

Digitaal logboek, checklist app, planning software, project software, buitendienst software

Portus Pakketten

Digitale buitendienst, digitaal logboek, checklist app, planning software, project software, buitendienst software

Werkwijze